Cao đẳng Quốc tế BTEC tại APC: Con đường ngắn nhất để nhận bằng Anh Quốc tại Việt Nam

Cao đẳng Quốc tế BTEC tại APC: Con đường ngắn nhất để nhận bằng Anh Quốc tại Việt Nam

03.01.2019 | 0 Comments

Unesco thống kê, mỗi năm, Việt Nam có hơn 60 ngàn sinh viên đang theo học các chương trình đại học và sau đại học tại nước ngoài. Theo đó, để sở hữu tấm bằng mong muốn thì mỗi năm du học sinh sẽ phải chi trả từ 40,000 – 60,000 USD/năm (du học tại…

Xem chi tiết